UYGULAMA VE STOKLAMA

       ISICAM UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKNLER
 1. Ünitelerin doğramalara takılması sırasında yapılan hatalardan kaynaklanan bozulmalarla ilgili garantiler, montajı yapan firmanın sorumluluğundadır.
 2. Isıcamların kontrolü teslim sırasında yapılmalıdır. Teslimden sonra tespit edilecek harici çizik ve lekeler, kırıklar, kenarlardaki çapak ve pul atmaları, camların ıslanmasından dolayı oluşabilecek kusurlar ile ilgili olarak Isıcam Yetkili Üreticisi GÜVEN AL CAM sorumluluk kabul etmez.
 3. Isıcam üniteleri ile montaj malzemelerinin (strüktürel, silikon, sızdırmazlık silikonu, derz dolgu silikonları, yapıştırıcılar vb.) teması halinde, bu malzemelerin Isıcam üretiminde kullanılan birincil (bütil) ve ikincil yalıtım macunları (polisülfid, poliüretan, Isıcam dolgu silikonu) ile uyum testlerinin yapılması gerekmektedir. Söz konusu uyum testlerinin silikon üreticilerinin laboratuvarlarında yaptırılması uygulamayı yapan montaj firmasının sorumluluğundadır.
 4. Yalıtım macunları, zararlı güneş ışınlarının (UV) etkilerinden korunmalıdır. UV ışınlarına açık olan birleşim yerlerinde silikonlu ISICAMLAR tercih
 5. Isıcam ürünlerinin doğrama ile birleşim yerleri ıslaklıktan korunmalıdır. Doğramalardaki su tahliye deliği kontrol edilmelidir.
 6. Binanın dış cephesinde yapılacak uygulamalar cam montajı öncesinde yapılmalıdır.
 7. Camların ısınma ve soğumasına neden olabilecek koyu renkli perde, stor perde ve sticker uygulamalar, camlarda bölgesel ısınmaya bağlı genleşmeye neden olabileceğinden cam kırılmaları oluşabilir.
 8. Isıcam’ların cam ebadına sonradan müdahale edilmesi, Isıcamların şantiye ortamında tamir edilmesi, dış sızdırmazlık malzemelerine herhangi bir nedenden dolayı zarar verilmesi ısıcamların özelliğini kaybetmesine neden olur. Yapılacak herhangi bir müdahale camın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.
 9. Isıcam üniteleri direkt güneş altında stoklanmamalıdır. Sıcaklığın etkisiyle ısınan her cam, şişme nedeniyle diğerini sıkıştırarak kırılmalara neden olabilir.
 10. Isıcam ünitelerinin arkası palete yaslanmalı, noktasal yük binmelerinden kaçınılmalıdır. Basınç değişikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek şişmeler ve 2-3 misli kuvvet yüklemesi sonucunda kırılmalar meydana gelebilir.

Belirtilen hususlara uygun hareket edilmemesi halinde oluşabilecek hasarlardan GÜVEN AL CAM sorumlu değildir.


   SEVK EDİLEN CAMLARIN ELLEÇLEME VE STOKLANMASI HAKKINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

 1. Cam mamuller teslim edildikleri andan itibaren direkt güneş ışığı, yağmur, kar, vb. maruz kalmayacak şekilde üzeri kapalı bir alanda bekletilmelidir. Bu koşullara uyulmaması sonucu oluşacak kusurlar ile ilgili olarak firmamız sorumluluk kabul etmeyecektir.
 2. Sevk edilen camların en geç 15 gün içinde montajlarının yapılması gerekir. Daha uzun süre bekleyen camlarda oluşacak kusurlar için firmamız sorumluluk kabul etmeyecektir.
 3. Montaj öncesi cam ünitelerin stoklanması beton veya toprak zemin üzerine temas edecek şekilde ve ıslak, rutubetli ortamlarda yapılmamalıdır. Camlar paletten alındıktan sonra, koyuldukları zemin düzgün, temiz ve kuru olmalıdır. Camlar istiflenirken camların birbirine teması önlenmelidir. Bunun için camda leke ve iz bırakmayan ayraçlar (mantar vb.) kullanılmalıdır.
 4. Eğer camlar inşaatı devam eden şantiye ortamında stoklanıyorsa, şantiye tozu (çimento, alçı, kum vs tozları) olma ihtimaline karşı camların üzeri branda, naylon örtü gibi uygun bir malzeme ile örtülmelidir.
 5. Camların kontrolü teslimat sırasında müşteri tarafından yapılmalıdır. Hatalı olduğu tespit edilen camlar düzgün ve daha fazla zarar görmeyecek şekilde istiflenmelidir.
 6. Teslimden sonra tespit edilecek harici çizik ve lekeler, kenarlardaki çapak ve pul atmaları, kırık/çatlak camlar, camların ıslanmasından dolayı oluşabilecek kusurlar ile ilgili olarak firmamız sorumluluk kabul etmeyecektir.
 7. Binaların dış cephesine yapılacak uygulamalar cam montajı öncesinde yapılmalıdır.
 8. Bina içinde ve dışında yapılan sıva – boya işleri sırasında camların üzerine sıva, boya, alçı gibi malzemelerin sıçraması kalıcı hasarlar yaratacağı için camların yüzeyleri koruyucu malzemeler ile (naylon, kağıt vs) koruma altına alınmalıdır. Bu kalıntıların yarattığı kusurlar ve temizlenmesi sırasında oluşacak çizikler için firmamız sorumluluk kabul etmeyecektir.
 9. Şantiye ortamında camlar temizlenirken camları çizebilecek aşındırıcı malzemeler (metal parçalar, spatula, vs) kullanılmamalıdır. Temizlik için uygun temizlik malzemeleri kullanılmalıdır. Temizlik sırasında oluşacak çizikler ve kazıntılar ile ilgili olarak firmamız sorumluluk kabul etmeyecektir.
 10. Camlar monte edildikten sonra kıvılcım sıçratacak metal kesim, kaynak vs işlemlerin yapılması cam üzerinde tamir edilmez hatalara yol açacaktır. Bunun için cam yüzeylerin korunmasına dikkat edilmelidir.
 11. Cam ünitelerin doğramalara takılması sırasında yapılan hatalardan kaynaklanan bozulmalarla ilgili garantiler, montajı yapan firmanın sorumluluğundadır.
 12. Lamine camlar dış ortamda bulunacaksa, kenarlarının ve delik çevrelerinin natürel silikon ile sıvanması önerilir. Bu işlem laminenin kenarından nem ve su girişini engelleyecek ve ileride oluşabilecek delaminasyonun (kenarlarda hava kabarcıkları) önüne geçecektir.
 13. Isıcam ve lamine camların montajında (katlanır sistemler, cepheler, baş üstü camlamaları, derz dolguları, vb.) natürel (asidik olmayan) silikon kullanılmaıldır. Asetik kürlenen yapı silikonları ürünlerde bozulmalara yol açacağından bu gibi yanlış silikon kullanımlarında firmamız sorumluluk kabul etmeyecektir

 

Belirtilen hususlara uygun hareket edilmemesi halinde oluşabilecek hasarlardan GÜVEN AL CAM sorumlu değildir.