ISICAM Sistemleri K Serisi

ISICAM Sistemleri K Serisi

Ek Özellikler ile Isıcam’ınızı Kişiselleştirin

k-lIsıcam K L:

Isı ve güneş kontrolü sağlayan Şişecam Solar Low-E Cam ile emniyet ve güvenlik sağlayan Şişecam Lamine Cam kullanılarak üretilen Isıcam ünitesi, yakıt ve klima masraflarına sağladığı tasarrufa ilave olarak camın kırılma halinde dağılmasını önleyerek oluşabilecek yaralanmaları engeller.

alIsıcam K AL:
Isı ve güneş kontrolü sağlayan Şişecam Solar Low-E Cam ile gürültü kontrolü sağlayan Şişecam Akustik Lamine Cam kullanılarak üretilen Isıcam ünitesi, yakıt ve klima masraflarına sağladığı tasarrufa ilave olarak ses yalıtımı da sağlayarak gürültü geçişlerini azaltırken, Şişecam Lamine Cam’ın emniyet ve güvenlik özelliğine de sahiptir.

tIsıcam K T:
Emniyet sağlayan Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam (ısı ve güneş kontrol camı) kullanılarak üretilir. Kırıldığı zaman küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından emniyet camı olarak kullanıma uygundur. Maksimum ısı ve güneş kontrol özelliğiyle yakıt ve klima tasarrufu sağlar.

Isıcam K 3+:
Maksimum yalıtım sağlayan üçlü Isıcam ünitesidir. Sıradan çift cama göre 4 kat ısı yalıtımı sağlar.

 

Isıcam Sistemleri, Şişecam Düzcam tarafından üretilen ve/veya satışı yapılan iki veya daha çok sayıda cam plakanın aralarında ortam basıncına uygun kuru hava veya gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında bir araya getirilmesi ile oluşan yalıtım camı ünitesidir.
Performans Tablosu

TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda yeni binalar için tavsiye edilen Up= 2,4 W/m²K değerine (pencerelerin cam+doğrama, ısı geçirgenlik katsayısı), Isıcam S ve Isıcam K ile ulaşılabilmektedir.

Isıcam S ve Isıcam K’da kaplama dış camın iç yüzeyinde yer almaktadır.
Isıcam’ın Uygun Olduğu Ulusal / Uluslararası Standartlar
TS 3539 EN 1279 Cam – Yapılarda Kullanılan – Cam Esaslı Yalıtım Birimleri
Kullanılan Hammaddelerin Uygun Olduğu Ulusal / Uluslararası Standartlar

 • Cam
  • Float TS EN 572/2
  • Piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlar TS EN 572/8
  • Buzlu TS EN 572/5
  • Temperli TS EN 1215
  • Kısmi temperli TS EN 1863
  • Lamine TS EN ISO1254
  • Kaplamalı TS EN 1096
  • Isıl banyolanmış temperli cam EN 14179
 • Diğer Hammaddeler
  • Isıcam üretiminde; Şişecam Düzcam tarafından hazırlanmış Isıcam Onaylı Malzeme Listesi’nde bulunan butil, polisülfit (thiokol), silikon, poliüretan, nem alıcı ve ara boşluk çıtası (profil) kullanılır. Kullanılan sızdırmazlık malzemelerinin, Isıcam Onaylı Malzeme Listesi’nde yer almak şartıyla başka marka sızdırmazlık malzemeleriyle değiştirilmesi durumunda, TS 3539 EN1279-4 standardının 4.2.2 maddesinde belirtilen ikame şartları yerine getirilmelidir.

Isıcam Kalitesi

 • Isıcam’ın Optik ve Görünüş Kalitesi
 • Noktasal Kusurlar Isıcam’ın optik ve görünüş kalitesi TS EN 1279/1’de tanımlanmıştır. Buna göre Isıcam’ı oluşturan camların ilgili standartlarında verilen optik ve görünüş kalitesi geçerlidir.Tek plakaların görünüş ve kalite durumları, yalıtım camı biriminde müsaade edilebilir azami hata sınırını aşmayacak seviyede olduğu için, bu hususla ilgili ilave şart aranmasına gerek yoktur. Bununla beraber daha yüksek bir kabul seviyesi, müşteri ve yalıtım camı birimi imalatçısı arasındaki kalite anlaşmasında yer alabilirIsıcam’ın doğal yapısında bulunan ve/veya fiziksel özelliği sebebiyle oluşan optik ve görünüş kalitesine ilişkin ayrıntılı bilgiler TS EN 1279/1 Ek C’de verilmiştir.Isıcam’da noktasal kusur olarak TS EN 572/8 piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlara uygulanan kabul seviyeleri geçerlidir.Isıcam’da kullanılan float camın son kesim boyutlarında noktasal kusurları için kabul seviyeleri:

   k-2

Noktasal Kusur Grupları

 • Şişecam Düzcam tarafından üretilen ve/veya satışı yapılan Solar Low-E, Low-E, hat üstü reflektif güneş kontrol kaplamalı camlarla üretilen Isıcam ünitelerinde kaplamada, TS EN 1096 Kaplamalı cam standardındaki toleranslar geçerlidir.
 • Doğrusal (Çizik ve Kazıntı) Kusurlar Isıcam’ın optik ve görünüş kalitesi TS EN 1279/1’de tanımlanmıştır. Buna göre Isıcam’ı oluşturan camların ilgili standartlarında verilen optik ve görünüş kalitesi geçerlidir.Tek plakaların görünüş ve kalite durumları, yalıtım camı biriminde müsaade edilebilir azami hata sınırını aşmayacak seviyede olduğu için, bu hususla ilgili ilave şart aranmasına gerek yoktur. Bununla beraber daha yüksek bir kabul seviyesi, müşteri ve yalıtım camı birimi imalatçısı arasındaki kalite anlaşmasında yer alabilir.Isıcam’ın doğal yapısında bulunan ve/veya fiziksel özelliği sebebiyle oluşan optik ve görünüş kalitesine ilişkin ayrıntılı bilgiler TS EN 1279/1 Ek C’de verilmiştir.TS EN 572/8 Piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlar standardında bahsedildiği üzere hiçbir doğrusal kusura izin verilmez.TS EN 572/8 Piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlar standardında hem noktasal hem de yüzeysel kusurların belirlenmesinde gözlem mesafesi 2 m verilmiş olmasına karşın Isıcam standardında gözlem mesafesi 1 m olarak alınacaktır. Dolayısıyla TS EN 572/8 ve TS EN 1096’da bahsedilen kusurlar 1 m’lik gözlem mesafesinde belirlendiğinde hata olarak kabul edilebilir.
 • Diğer Kusurlar Bilindiği gibi plaka camlar arasına konulan ayırıcı malzeme ( lusit tozu, kağıt v.b.) camların birbiri ile sürtünmesini önler, rutubet ve sıcaklık değişikliklerine karşı cam yüzeyini korur. Camların arasına konan toz veya kağıt özellikleri itibarıyla, camın kimyasal yapısına zarar vermeyecek bileşimde olup, herhangi bir toz veya kağıt kullanılmaz. Kullanılan tozun kimyasal yapısı kadar tane boyutu da çok önemlidir. Bu nedenle camların arasına konulacak olan kağıt ve toz özel olarak seçilmekte ve kontrol edilerek kullanılmaktadır.Cam plakaların sürtünmesi ile oluşacak noktasal aşınmış bölgelerde, havadaki rutubetin yoğuşması veya ıslanma ile camın kimyasal yapısının bozulması sonucu korozyon hatası oluşur. Korozyon hatası, ileri safhada camda beyaz lekeler halinde görülür. Başlangıç aşamasında ise çıplak gözle görülemeyebilir. Bu nedenle camların zaman zaman yakın mesafeden üzerine buhar tutulması yöntemi ile korozyonun başlayıp başlamadığı kontrol edilmelidir. Isıcam ünitesinde korozyon hatasına izin verilmez. Bu nedenle cam paketlerin depolama ve taşımasına özen gösterilmesi gerekir. Bilhassa kış aylarında cam paketler işletmeye alındığında paket sıcaklığı, ortam sıcaklığına gelinceye kadar paket açılıp işlenmemelidir.Ara boşluğa bakan cam plaka yüzeylerinde toz, kir, macun bulaşığı, parmak izi vs. bulunmamalıdır.


Kullanım Avantajları

Sıradan çift camlara kıyasla ısı kayıplarını %50 azaltarak kışın yakıt masraflarını, güneş ısısının içeriye girişini %40 azaltarak da yazın klima masraflarını düşürür ve enerji tasarrufu sağlar.

 • Isı ve güneş kontrolü sağlarken, şeffaflık ve doğal gün ışığından ödün vermez.
 • Pencere önlerinin kışın soğuk, yazın da sıcak olmasını önler ve buğulanmayı sıradan çift camlara kıyasla geciktirir.
 • Sıradan çift camlara kıyasla Isıcam K için yapacağınız harcama, yakıt ve klima masraflarından sağlayacağınız tasarruf ile 1-2 yılda geri döner.

Tanım

Isıcam Sistemleri K Serisi, yüksek nitelikli ısı ve güneş kontrol kaplamalı Şişecam Solar Low-E Cam’lar ile üretilir. Maksimum ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlayarak kışın yakıt, yazın klima masraflarınızı düşürür.

Isıcam Sistemleri, Şişecam Düzcam tarafından düzenli olarak denetlenen Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından üretilir.

Isıcam markası üretimde;

 • Cam ve yan malzemelerin uygun kalitede ve miktarda kullanıldığının,
 • Üretimin sürekli olarak uygun şartlarda ve modern teknolojiler kullanılarak gerçekleştirildiğinin güvencesidir.

Isıcam Sistemleri, üretim kaynaklı hatalara karşı 10 yıl süreyle Isıcam Yetkili Üreticisinin garantisindedir.


Kullanım Alanları

Yeni yapılan veya yenilenen konutlar ve güneş kontrol camları ile birlikte ticari binalarda kullanılır.
Hangi Isıcam hangi bölgelerde kullanılmalıdır?
Isıcam’ınızı bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına göre seçerek en doğru ve en verimli yalıtımı sağlayabilirsiniz.


Ebatlar


Standart Kalınlık ve Boyutlar

Isıcam’ın boyut toleransları (EN 1279’ a göre)

ISICAM-EBAT-C

 

ISICAM-EBAT-C1

Isıcam ünitesi kalınlık toleransları

 

ISICAM-EBAT-C

Isıcam ünitesi plakaları arasındaki kaçıklık toleransı

Isıcam‘ı meydana getiren alt ve üst cam plakaların arasındaki kayma miktarı en fazla 1,5 mm olabilir.

İşleme ve Uygulama

Isıcam kenar özellikleri

 • CamCam kenarları düz kesilmiş olmalı, camın kırılmasına neden olacak çentik ve pul atması olmamalıdır. Isıl gerilim vb. nedenlerle kırılma ve çatlama riskini azaltmak için lamine camlara çapak alma işlemi (bant rodaj) veya rodaj yapılması tavsiye edilir.
 • Yalıtıcı macun (butil)Düzgün ve özellikle köşelerde olmak üzere kesintisiz çekilmelidir. Butil ağırlığı profilin her iki tarafında da 2,5 g/m olmalıdır. Butil genişliği ise preslenmiş ünitede en az 3 mm olmalıdır.
  Gaz dolgulu ünitelerde ise butil ağırlığı profilin her iki tarafında da en az 3, 0 g/m olmalı, genişliği ise preslenmiş ünitede en az 4 mm olmalıdır.
 • Yalıtıcı ve birleştirici macun polisülfit (thiokol)/silikon/poliüretanProfil kenarından ünite içine kaçmamalıdır. Thiokol/poliüretan boşluğu en az 3 mm, silikon boşluğu ise en az 6 mm’dir. Strüktürel camlamalarda kullanılan Isıcamlarda, projesinde belirlenmiş tasarım kriterleri uygulanır.
  Gaz dolgulu ünitelerde thiokol ya da poliüretan boşluğu en az 4 mm olmalıdır.
 • Ara boşluk çıtası (Profil)Profilde kabul edilebilir sehim 1 metreye kadar çıta boyutu için en fazla ±1 mm, 1 metreden fazla çıta boyutu için en fazla ±2 mm’dir. Profilin ünite içine bakan kenarının cam kenarına olan uzaklığı en fazla 15 mm olmalıdır. Strüktürel camlamalarda kullanılan Isıcam’larda, projesinde belirlenmiş tasarım kriterleri uygulanır.
  Gaz dolgulu ünitelerde bükümlü profil kullanılması tavsiye edilir. Kesimli profil kullanıldığı taktirde klipsilerin profile girdiği köşelerde klipsin üstünün (dış yalıtım macunu ile temas edecek yüzeyinin) bir miktar butille kapatılması gerekir.
 • Kenar sıyırmaLow-E, Solar Low-E gibi yumuşak kaplamalı camlarla Isıcam üretimi yapılırken, kaplamalı camların kenarına; poliüretan veya polisülfid ile üretim yapılacaksa 10 mm, silikon ile üretim yapılacaksa 13 mm genişliğinde kenar sıyırma işlemi yapılmalıdır.